Forside

Skak – Verdens mest populære brætspil

Det gælder generelt om skak, at spillet er blandt de mest populære brætspil på verdensplan og kendes i mange forskellige kulturer gennem tiderne. Spillet har været i udvikling i mere end tusinde år, og det er let at lære de regler, der gælder generelt om skak. En skak opstilling er nemlig enkel og hurtig at forstå logikken bag, og modsat andre strategiske spil som eksempelvis Stratego, er brikkerne i en skak opstilling altid bundet til de samme pladser. Det er derfor spillernes træk igennem spillet, der afgør udfaldet, og der er ikke meget held eller uheld bundet til skak. Der afholdes verdensmesterskaber i skak, og derudover findes både bøger og online kilder, skakklubber og skakbutikker, hvis du gerne vil vide mere generelt om hvor du kan spille på online casinoer.

Strategi, udfordring og enkle regler

Populariteten og spændingen i skak bekræftes af det ret så enkle setup, hvor spillets grundlæggende regler er nemme at lære. Da skak er bygget op om simple regler, men samtidig udfordrer spillerens strategiske sans og tålmodighed skabes et dramatisk spil og medrivende spil, der hurtigt kan udvikle sig. Spillerne udfordres på deres evne til at forudsige sin modstanders træk og tænke flere træk fremad i spillet, og idet man som spiller har en stor betydning for spillets udfald – i forhold til flere andre brætspil, der i høj grad afgøres af held – kan skak med fordel spilles på mange niveauer og gennem lang tid, uden at blive ensformigt. Ikke mindst fordi du hele tiden kan blive udfordret på nye måder, da hver modstander har sin egen måde at spille på.

Brikker og skak opstilling

En skak opstilling består af seks forskellige slags brikker opstillet på to rækker. Der er kongen og dronningen, som i en skak opstilling står bagerst i midten, hvor de er mest beskyttede. På hver side af kongen og dronningen står løberen, springeren og tårnet, i alt to af hver. Forreste række dækkes af bønder, som er de første brikker, hver spiller skal rykke. Hver spiller har i alt otte bønder, og disse er de laveste officerer i rangorden, da de kun kan rykke et felt ad gangen. For bønderne gælder i øvrigt et sæt særregler, der som bedst forstås, når spilleren har lært de grundlæggende regler, som beskrives generelt om skak.

Den stærkeste og vigtigste brik

De seks forskellige brikker – kongen, dronningen, løberen, springeren, tårnet og bonden kan alle dyste mod modstanderens brikker. Som udgangspunkt kan enhver brik slå en modstanders brik ved at indtage pladsen, det felt på spillefladen, hvor modstanderbrikken opholder sig. Det afgørende forhold mellem brikkerne er derfor, hvor langt og hvor fleksibelt, de er i stand til at flytte sig i ét træk. Dronningen er spillets stærkeste brik, idet hun kan flytte sig hele rækker ad gangen, i lige linjer og i alle retninger. Hun kan derfor bevæge sig både lodret, vandret og diagonalt, og flyttes indtil der ikke er flere felter, eller til hun støder på en modstander, hvis plads, hun vil indtage.
Kongen er spillerens vigtigste brik, men samtidig et af de svageste led, da han kun kan rykke et felt ad gangen og dermed er let at ramme. Det gælder generelt om skak, at kongen er spillets udfaldsgivende brik, og oprindeligt betyder udtrykket skakmat også kongens død. Opstillingen i skak og de øvrige brikkers bevægelsesmønster afgør, hvor godt en spiller kan beskytte sin konge og dermed undgå at blive sat skakmat.

Kend dine officerer – springeren, løberen og tårnet

Der er seks skakbrikker navne, du skal lære at kende, hvis du vil have viden generelt om skak. Springeren, løberen og tårnet er de tre officerer, foruden din skak dronning, der beskytter kongen. Løberen og tårnet har et let bevægelsesmønster og kan begge nå hele rækken hen, indtil de støder på en anden brik – er det en modspillers brik, indtager de pladsen. Mens løberen bevæger sig diagonalt og i skrå baner, bevæger tårnet sig henover både sorte og hvide felter i lige baner vandret eller lodret. En hvid løber vil altid bevæge sig på hvide felter og en sort løber kun på sorte felter.
Springeren er for mange den sværeste brik, når man taler generelt om skak, idet den dels kan hoppe henover øvrige brikker, og dels bevæger sig i et ulige bevægelsesmønster á to felter frem, bagud eller til siden, hvorefter den skifter retning i et felt til siden.

Bonden – skakspillets sjæl

Bonden er både den svageste brik i spillet, men også en vigtigt og interessant brik, da der er knyttet nogle særregler til bonden i skak. Den franske komponist og skakspiller Philidor, der gennem 1700-tallet var med til at opbygge den moderne version af skak, har kaldt bonden for skakspillets sjæl. Bonden kan kun rykke et skridt fremad i hvert træk og kun forlæns. En bonde kan desuden kun angribe diagonalt – det vil sige en modstander, som står skråt foran bonden – men bonden bevæger sig ellers i lige baner. Det gælder generelt om skak, at spillet er enkelt, men med bonden er der få undtagelser, der komplicerer forløbet lidt. Derfor kan bonden også skabe ekstra spænding og uventede udfald i spillet.
I forhold til bonden er der tilknyttet nogle særlige regler, og disse navne på skaktræk er forvandling samt en passant. Bonden kan som den eneste skakbrik forvandle sig, hvis den når helt ud til modstanderens bagerste linje uden at blive angrebet. Du har dermed muligheden for at opnå to dronninger eller en ekstra officer, da du selv bestemmer din bondes nye position – dog undtaget kongen.
En passant er også en særregel, der er knyttet til bonden. En passant betyder i forbifarten og bruges kun i forbindelse med nye bønder, der ikke er rykket fremad endnu. Disse kan nemlig rykkes to felter, men kun i første træk. Rykker du en ny bonde to felter i første træk, skal du være opmærksom på, om din bonde dermed kommer til at stå ved siden af en anden bonde. Er dette tilfældet, kan denne anden bonde – din modstanders – slå din bonde ud, selvom den dermed skal bevæge sig vandret og ikke diagonalt. Dette er undtagelsen, der bekræfter reglen om bondens bevægelsesmønster.

Hvad er en skak rokade

Der er forskellige udtryk, der gælder generelt om skak, og som er nyttige at lære udenad. En skak rokade dækker over endnu en undtagelse for reglerne i skak. Her må du som spiller nemlig rykke to brikker på en gang – kongen og tårnet. I rokaden kan du undtagelsesvis flytte kongen to felter, og det skal være i retning mod dit tårn. Tårnet flyttes dernæst også, nemlig hen på det felt, hvor kongen skulle have stået – det vil sige feltet mellem kongens gamle og nye placering. Reglen kommer ikke så tit i spil, da du skal opfylde en række betingelser for at må foretage en skak rokade.
Værd at vide generelt om skak er, at det enkle setup af regler sjældent brydes, da undtagelsesmanøvre i skak kræver særlige betingelser. For at foretage skak rokade, må du ikke tidligere i spillet have rykket hverken tårnet eller kongen, og derudover gælder, at modstanderen ikke i den nuværende placering har sat din konge skak. At sætte kongen skak er at true kongen, men modsat en konge i skakmat, kan en konge i skak stadig flyttes til et sikkert felt. En skak rokade forudsætter at det nye felt, hvortil du rykker din konge, er et sikkert felt. Det duer for eksempel ikke, hvis modstanderens dronning eller tårn befinder sig i fri og lige linje i forhold til dette felt. Sidst gælder det i øvrigt, at der skal være fri plads mellem dit tårn og din konge, og dermed skal de officerer, der stod på deres plads i din skak opstilling ved spillets begyndelse være flyttet inden en skak rokade.

Den spændende historie om udviklingen og generelt om skak

Skak har rødder gennem mere end tusinde år og gennem flere forskellige kulturer, herunder græsk kultur, Asien og Mellemøsten. Også i Danmark har skak historisk betydning, da vikingerne bragte spillet til landet, og skak brikker er derfor i dag et moderne minde om vikingernes togter ned gennem Europa og Mellemøsten. Både Kina og Indien menes at have været blandt de første kulturer, hvor en skak oprindelse kan komme på tale. Det moderne skak, både navnet og slaget omkring kongen, har også rødder til Persien, da det persiske ord Shah betyder konge. Man mener, at navnet skak er afledt heraf. Shah mat er persisk for kongens fald, hvilket er det bærende element i skakspillet.
Også Rusland har kendt til skak tidligt, da spillet blev bragt til Rusland via Mongoliet helt tilbage til det 7.århundrede. Gennem de seneste tusinde år har skak spillet været i udvikling. Regler og strategi i skak har således udviklet sig gennem historien i takt med hærens og militærets strategiske udvikling, og spillet er både historisk og kulturet en spændende fortælling på tværs af verdensdele.